Sportovní
zážitky

Liga Mistrů 2022/2023

Zápas: Paris Saint-Germain – FC Bayern Mnichov

Popis: Odlet v 9:00 privátním letadlem z Prahy do Paříže, ve 21:00 zápas PSG  – FC Bayern Mnichov, kolem půlnoci odlet zpět do Prahy.

Počet osob: maximálně 8 osob
Datum:
 14. 02. 2023
Cena: 49 000,- na osobu

Veškeré lety Vám přizpůsobíme na přání.

Style Jet s.r.o.

V Sadech 15/4
160 00 Praha 6
Česká republika

IČO: 08534195
DIČ: CZ08534195

Odebírat novinky

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání reklamních sdělení.

Partner

The aviation factory logo
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platnost od 1. 3. 2021

Style Jet ("my", "náš", nebo "naše") provozuje webstránku style-jet.com ("Služba").
Na téhle stránce najdete informace jak nakládáme s osobními údaji, když využijete naší Služby a jaké máte možnosti spojené s využitím Vašich údajů.
Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby (tedy naší webstránky) souhlasíte se shromažďováním a užíváním informací v souladu s těmito zásadami.

Shromažďování informací a jejich využití
Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, které nám umožňují poskytovat a vylepšovat naši službu.

Typy shromažďovaných informací

Osobní údaje
Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou, mimo jiné, zahrnovat:

E-mailovou adresu: Při registraci do našeho adresáře nám poskytnete svou e-mailovou adresu. Pokud si již nepřejete dostávat naše e-maily, můžete se kdykoli odhlásit z našeho adresáře. Odkaz na odhlášení najdete pod kterýmkoli z našich e-mailů, nebo nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
Cookies a údaje o použití

Údaje o použití
Můžeme také shromažďovat informace užití nebo přístupu k Službě („Údaje o používání“). Tyto zahrnují informace jako například adresa internetového protokolu vašeho počítače (IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, které stránky naší služby jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování a údaje cookies
Ke sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování.
Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor.
Soubory cookie se do vašeho prohlížeče odesílají z webových stránek a ukládají se do vašeho zařízení. Sledovacími technologiemi, které se také používají, jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby.
Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby oznámil, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady námi využívaných souborů cookie:

• Dočasné soubory cookies – zůstávají uloženy v paměti jenom během doby vašeho pobytu na webových stránkách, poté se automaticky smažou;
• Soubory cookies pro nastavení používáme abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení, abychom zlepšili vaše zkušenosti s používáním našich webových stránek;
• Bezpečnostní soubory cookies – používáme je pro bezpečnostní účely.

Využití dat
Style jet používá shromážděná data pro různé účely:

• Poskytovat a udržovat Službu
• Informovat vás o změnách v naší službě
• Umožnit vám účast na interaktivních funkcích naší Služby, pokud se tak rozhodnete
• Poskytovat podporu a péči o zákazníky
• Provádět analýzu nebo shromažďovat cenné informace, abychom mohli Službu vylepšit
• Monitorovat využívání Služby
• Zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy

Přenos dat
Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny, nebo mohou být na nich udržovány na zařízeních umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.
Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do České republiky a zpracováváme je tam.
Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.
Společnost Style jet přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo do země, pokud nebudou dodrženy odpovídající opatření zajišťující bezpečnost vašich dat a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Právní požadavky

Společnost Style jet může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro:

• Plnění zákonné povinnosti
• Ochranu a obranu práva nebo majetku Style jet
• Předcházení možným protiprávním jednáním v souvislosti se Službou nebo jejich vyšetřování
• Ochranu osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
• Ochranu před zákonnou odpovědností

Zabezpečení dat
Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Poskytovatelé služby
Pro provoz naší Služby můžeme zaměstnat společnosti a jednotlivce z třetích stran („Poskytovatelé služby“), aby službu usnadňovali, poskytovali Službu naším jménem, poskytovali další služby související s naší Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.
Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k žádným jiným účelům.

Odkazy na jiné stránky
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.
Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana osobních údajů dětí
Naše Služba není určena nikomu mladšímu 18 let („Děti“).
Vědomě neshromažďujeme žádné osobní identifikační informace od osob mladších 18 let. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a jste si vědomi toho, že nám vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás, prosím. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, podnikneme nezbytné kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Než změna vstoupí v platnost, aktualizujeme „datum platnosti“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.
Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Vaše práva
Pokud jste evropským rezidentem, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás držíme, a požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje
Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese sales@style-jet.com nebo poštou na adrese: Style jet s.r.o., K Červenému vrchu 845/2b, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platnost od 17.2.2023

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Style jet s.r.o., DIČ: CZ08534195, se sídlem V Sadech 15/4, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „Společnost“) a Klientem při poskytování a zajišťování vnitrostátních a mezinárodních obchodních letů. Letový program, platební a storno podmínky a další podmínky v souvislosti s příslušným letem dáme upravuje samostatná smlouva uzavřena mezi Společností a Klientem (dále jen „Smlouva“).

Typ letu
Klient uzavírá tuto dohodu za účelem objednávky charterových letů pro vlastní potřeby; Charterový let pro vlastní potřeby je let, při kterém je celá kapacita letadla obsazena cestujícími nebo zbožím Klienta nebo cestujícími nebo zbožím, pro které je Klient zprostředkovatelem nebo agentem a které je předmětem jeho obchodu nebo podnikání. Jakýkoli jiný typ charterového letu bude předmětem žádosti příslušného Úřadu pro civilní letectví, na základě které se podujme dopravce provozující let (lety) podle tohoto zákona.

Přeprodej na straně klienta
Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti uzavřít subdodavatelskou smlouvu ani dát do užívání zcela nebo zčásti pronajatou kapacitu nebo užitečné zatížení letadla. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, je takový souhlas Společnosti udělen za podmínky, že subdodavatel dodrží všechny povinnosti vyžadované od Klienta a že Klient převezme plnou odpovědnost za veškeré činy nebo opomenutí subdodavatele a jeho vedoucích, zaměstnanců nebo agentů.

Náhrada letadla Společností nebo přepravcem
Společnost a přepravce jsou oprávněni nahradit letadlo uvedené ve Smlouvě jiným letadlem podobné kategorie nebo se stejnou nebo vyšší kapacitou cestujících. V případě, že se smluvní letadlo stane neschopným provozu nebo nedostupným, je společnost oprávněna, ale není povinna, zabezpečit náhradní letadlo nebo dopravce. V posledně zmíněném případě se Klient zavazuje přijmout přepravní podmínky náhradního přepravce, všechny podmínky týkající se zrušení letu, provozních omezení, odchylek a zpoždění vyplývající z náhrady letadla.

Letová povolení
Veškeré lety podle této smlouvy jsou provozovány v souladu s podmínkami stanovenými místním úřadem pro civilní letectví příslušného přepravce. Přepravce je, mimo jiné, odpovědný za získání letových povolení. V případě, že příslušný úřad tyto potřebná povolení přepravci neudělí, přepravce nebo Společnost má právo let zrušit a, pokud není dohodnuto jinak, vrátit Klientovi veškeré finanční prostředky zaplacené Společnosti za účelem zabezpečení příslušného letu.

Poplatky
Klient souhlasí se zaplacením celkové ceny charteru, jak je stanovena ve Smlouvě nejpozději k termínu, v měně a způsobem uvedeným ve Smlouvě a faktuře.
Cena letu uvedena ve Smlouvě zahrnuje zejména provozní náklady letadla, údržbu letadla, pojištění, odměnu a náklady personálu včetně posádky, provozní náklady, handlingové poplatky, parkovací poplatky a služby poskytované cestujícím na palubě během letu dle Smlouvy.
Cena letu uvedena ve Smlouvě nezahrnuje, mimo jiné, náklady na odmrazování letadla, prodloužení otevírací doby letiště, pokud není uvedeno jinak, letištní poplatky za cestujících, pozemní přepravy na/z letiště, náklady na víza, celní náklady, náklady na odškodnění, pokud je musí poskytnout Společnost a další dodatečné náklady a poplatky, které vzniknou přepravci anebo Společnosti v souvislosti s cestujícími, zbožím nebo živým nákladem v případě nouzového přistání, nebo jiných odchylek od letového programu uvedeného ve Smlouvě.
Cena letu uvedena ve Smlouvě vychází z nákladů platných v době podpisu Smlouvy. Pokud by došlo ke zvýšení nákladů o 3% nebo více mezi datem podpisu Smlouvy a termínem letu (letů), a pokud jsou tyto náklady mimo kontrolu Společnosti nebo Přepravce, Společnost má právo účtovat tyto náklady Klientovi. Společnost poskytne Klientovi veškeré podrobnosti související se zvýšením ceny letu.

Zrušení letu ze strany Společnosti

V případě jakéhokoli porušení ustanovení uvedených v těchto všeobecných podmínkách nebo ustanovení uvedených ve Smlouvě ze strany klienta, nebo v případě úpadku klienta, jeho likvidace nebo prohlášení bankrotu, má Společnost právo Smlouvu zrušit a, v případě, že letový program byl již započat, ukončit letový program nebo jeho část bez jakékoli odpovědnosti vůči Klientovi, ponechat si všechny částky, které byly Klientem zaplaceny, a požadovat všechny ostatní částky splatné podle podmínek Smlouvy. Platba ceny letu ani ukončení smlouvy z jakéhokoli z výše uvedených důvodů neovlivní právo Společnosti požadovat náhradu škody od Klienta.
Pokud Společnost není schopna provést nebo dokončit jakoukoli službu uvedenou ve Smlouvě, konkrétněji v případě, že se letadlo stane neschopným letu nebo nedostupným - z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu Společnosti, včetně technických problémů - pro celý letový program nebo jeho část, nebo oprávnění pro provedení služby nebo její části jsou zamítnuta, udělena pozdě nebo zrušena, Společnost má právo zrušit letový program nebo jeho část bez další odpovědnosti nebo závazkům vůči Klientovi nad rámec vrácení ceny letu nebo její odpovídající části.

Zrušení letu ze strany Klienta
Klient má právo zrušit letový program nebo jeho část bez uvedení důvodu, přičemž tohle zrušení musí vždy oznámit v písemné formě. V takovém případě je Společnost oprávněna účtovat Klientovi storno poplatek uvedený ve Smlouvě. V případě pochybností nebo pokud storno poplatek není ve Smlouvě specifikován, má Společnost právo Klientovi účtovat minimální storno poplatek, který se počítá jako náklady prokazatelně účtované Přepravcem plus 10% z ceny letu uvedené ve Smlouvě.

Provozní dohled
Vykonání letového programu z provozního ohledu je plně v odpovědnosti Přepravce a jeho zaměstnanců a subdodavatelů. Kapitán letadla má plnou moc rozhodnout, zda by měl být let proveden, a Klient je povinen přijmout všechna taková rozhodnutí kapitána letadla. Přepravce rozhoduje, jaká část kapacity letadla včetně nákladového prostoru bude při plnění letového programu využita. Kapitán letadla dále rozhoduje o přepravovaném nákladu a jeho rozložení v letadle a Klient se zavazuje přijmout všechna taková rozhodnutí kapitána letadla. Společnost a Přepravce jsou oprávněni využít jakýkoli nevyužitý prostor nebo užitečné zatížení letadla k přepravě svého vlastního personálu nebo nákladu.

Odchylky a zpoždění
Odchylka od letového programu nebo jeho zpoždění vyplývající ze žádosti Klienta, nebo způsobené Klientem nebo jeho cestujícími může způsobit změnu ceny letu. Kromě ceny letu Klient zaplatí Společnosti i veškeré náklady nebo výdaje Přepravce nebo Společnosti vzniklé v důsledku takové odchylky nebo zpoždění. Kapitán letadla má plnou volnost v rozhodování o letišti přistání a Klient se zavazuje přijmout všechna taková rozhodnutí kapitána letadla.
Časy uvedené v letovém programu ve Smlouvě jsou přibližné a Společnost je negarantuje. Společnost má právo odchýlit se od letového programu z důvodu přiměřených okolností bez jakékoli odpovědnosti. Společnost rovněž nenese odpovědnost za zpoždění způsobená řízením letového provozu, omezením letištních časů, vojnovými nebo občanskými konflikty, stávkami, mechanickými poruchami, omezením způsobenými normami služby posádky, místními nebo národními nebo mezinárodními předpisy, nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo jinými příčinami mimo kontrolu Společnosti. V případě zpoždění začátku nebo konce letového programu nebo služeb uvedených ve Smlouvě způsobeného Klientem, jeho cestujícími nebo kýmkoli, kdo jedná jeho jménem, ​​budou veškeré náklady a poplatky související s takovým zpožděním k tíži Klienta.

Přepravní dokumenty a formality
Veškerá přeprava prováděná na základě této smlouvy podléhá přepravním podmínkám Přepravce. Přepravce nebo Společnost bude vydávat dopravní dokumenty Přepravce v souladu s požadavky a postupy Přepravce. Klient, jeho cestující a odesílatelé zboží jsou vázáni podmínkami vydaných přepravních dokumentů. Klient se zavazuje spolupracovat při poskytování veškerých informací týkajících se cestujících, zavazadel a nákladu řádně a včas.
Klient zajistí, aby všichni cestující a odesílatelé zboží dodržovali veškeré celní, policejní, hygienické a další předpisy příslušné státům, ve kterých je letový program vykonán nebo státu, kde je registrován Přepravce. Společnost nenese odpovědnost za odchylky nebo zrušení letového programu nebo jeho části z důvodu neúplných nebo chybějících informací nebo přepravních dokumentů cestujících nebo zboží.

Nedodržení smlouvy ze strany klienta
Klient odškodní společnost za veškeré náklady, nároky, škody nebo odpovědnost jakéhokoli druhu, které mohou Společnosti vzniknout z důvodu nedodržení této smlouvy nebo jakéhokoli předpisu nebo podmínky platné v době zahájení letu, zejména za škody, které by Společnost mohla utrpět v případě odejmutí osvědčení leteckého dopravce Přepravci z důvodu nedodržení smlouvy Klientem.

Odpovědnost a pojištění
Není-li písemně ujednáno jinak, Společnost a Přepravce, jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci, kteří se podílejí na provádění služeb dle Smlouvy, nikdy nepodléhají žádné jiné a / nebo vyšší odpovědnosti než odpovědnosti stanovené ve Varšavské úmluvě z 12. z října 1929 nebo jejím pozměněném znění v Haagu dne 28. září 1955, dle příslušnosti, i když se nejedná o „mezinárodní přepravu“ definovanou touto úmluvou. V případě náhrady letadlem jiného přepravce je příslušná úmluva z Guadalajary z 18. září 1961. Společnost zajišťuje, že Přepravce bude po celou dobu platnosti smlouvy udržovat pojistné krytí v souladu s požadavky na odpovědnost v těchto Úmluvách.

Rozhodné právo
Tato smlouva, která je považována za dohodu mezi Společností a Klientem, je vytvořena v souladu – a řídí se – právními předpisy České republiky a platnými předpisy Evropského společenství. Strany se tímto podrobí výlučné jurisdikci soudů České republiky. Veškeré spory nebo nejasnosti vyplývající z této smlouvy budou postoupeny jurisdikci soudů České republiky. Pokud by byla proti společnosti zahájena žaloba v jiné zemi, kde by toto ustanovení nebylo považováno za platné, bude spor nakonec vyřešen podle českých pravidel o arbitráži.
Pokud Společnost nebo Přepravce podá žalobu, nebo podnikne jiné zákonné kroky k vymáhání prostředků splatných podle podmínek této smlouvy nebo k vymáhání jakýchkoli jejích práv nebo povinností Klienta, náklady na ně, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, ponese Klient.

Kontaktní údaje
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese sales@style-jet.com nebo poštou na adrese: Style jet s.r.o., V Sadech 15/4, 160 00 Praha 6, Česká republika